πŸ’ƒπŸ½Vrouw
31 jaar 🎈
♍️ Maagd
Moeder van 2 pindakaasjes πŸ‘§πŸ½ πŸ§’πŸ½
🫦Single
Vrije πŸ¦…
🌞 Hou van het leven
Geef met liefde heerlijke massages πŸ’†πŸ½‍♀️ πŸ’†‍♂️
🧘🏽‍♀️ Breng je graag in beweging
Deel mijn gedachtespinsels 🀯

πŸ“– Eeuwige student van het leven
Ont-wikkel mijzelf elke dag weer πŸ«₯
πŸ§‘‍🏫 Werk als werelddocent
Run mijn eigen praktijk aan huis 🏑
🌊Ben vaak bij het water, op het strand te vinden
Hou er van om te verbinden πŸ™

Mijn naam is Stephanie!